Der er standerhejsning fredag den 4. maj kl. 18.00
Til Hold F12-F13-F14

Da skolen på Duevej har aflyst salen, er der desværre ikke gymnastik på mandag den 30. april.
Gang i SAGA
Formålet med "Gang i SAGA" er at etablere en aktivitet for SAGAs medlemmer og andre seniorer, der kan indgå i Royal Run den 21. maj 2018.
Aktiviteten er fælles gangtræning for at kunne gennemføre Royal Runs Motions-mile som gangtur.
Med dette som udgangspunkt fortsætter aktiviteten som et vedvarende tilbud i SAGA som en del af visionen "Bevæg dig for livet".
Varighed
I tiden op til Royal Run bliver der 10 træninger på hver en times gang.
Derefter fortsætter "Gang i SAGA" som et vedvarende tilbud om en ugentlig aktivitet på 1 - 2 timer.
Træningsdage
Træningen foregår tirsdag kl. 10.00 Første træningsdag er tirsdag den 13. marts 2018.
Træningssted
Mødested er Søndermarkshytten, Bag Søndermarken 20 på Frederiksberg. Træningen vil foregå i Søndermarken og omliggende områder.
Udbud af hold
Udgangspunktet er et ganghold til deltagelse i Royal Run.
Afhængig af deltagerinteressen etableres derefter løbe- og ganghold af forskellige
sværhedsgrader, eventuelt fra andre træningssteder på Frederiksberg og på andre tidspunkter.
Holdene er brugerstyrede med SAGAs kontaktperson som koordinator.
Pris
Aktiviteten er et gratis og åbent tilbud i hele 2018. Derefter skal det sætte sig som en del af SAGA med eget kontingent.
Tilmelding
Tilmelding foregår til SAGAs kontaktperson Poul Henrik Glasius på
maiI: ph@glasius.dk
Flere oplysninger
Man kan henvende sig til kontaktperson Poul Henrik Glasius, maiI: ph@glasius.dk eller
SAGAs formand Lilli Pehrson, mail lip@salonsupport.dk

 


 
Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag den 27/10 2018, hvor SAGA bliver 75 år. 

Aktiviteter i sommermånederne:
Vi træner i løb, spring og kast og tager atletikprøven i Frederiksberg Idrætspark. Der er opvarmning og træning hver tirsdag og torsdag i maj, juni og august.

Gangtur i Dyrehaven den 7/5 2018 kl. 18.00

vi starter på stadion torsdag den 3/5 2018        

Cykeltur tirsdag den 19/6 2018 fra Mosehuset kl. 18.00 (Tilmelding på Stadion til IM-dommer.)

Gangtur om Damhussøen torsdag den 16/8 2018 kl. 18.30 fra Stadion (Tilmelding på Stadion til IM-dommer.)

IM og fødselsdagsfest (75 år) lørdag den 27/10 2018         

 

 

Så mød bare op.

Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670 | cvr: 29804419 | mail: sagagym1@gmail.com