Stadion holder ferielukket fra 1. juli til og med 12. august.
Hold hjernen frisk med Naturtræning!

På dette hold vil vi træne ude i den friske luft i 12 uger. Naturen vækker nysgerrighed og opmærksomhed! Naturtræning er øvelser i naturen, hvor kroppen bliver udfordret, sanserne og intellektet stimuleret og fællesskabet vækket!

Træningen foregår i Søndermarken, hvor der er grønt og dejligt. Træningen vil blive tilrettelagt efter Søndermarkens muligheder, således at vi fx bruger træerne og niveauforskellene til at lave øvelser.

Træningen skal vedligeholde eller øge din kondition, styrke muskler, knogler, balance, smidighed og koordination.
Holdet starter lørdag d. 18. august kl. 10:00-11:30.  Vi mødes første gang ved indgangen til Søndermarken på hjørnet af Pile allé og Roskildevej.

 Instruktører: Vibeke
Gang i SAGA
Formålet med "Gang i SAGA" er at etablere en aktivitet for SAGAs medlemmer og andre seniorer, der kan indgå i Royal Run den 21. maj 2018.
Aktiviteten er fælles gangtræning for at kunne gennemføre Royal Runs Motions-mile som gangtur.
Med dette som udgangspunkt fortsætter aktiviteten som et vedvarende tilbud i SAGA som en del af visionen "Bevæg dig for livet".
Varighed
I tiden op til Royal Run bliver der 10 træninger på hver en times gang.
Derefter fortsætter "Gang i SAGA" som et vedvarende tilbud om en ugentlig aktivitet på 1 - 2 timer.
Træningsdage
Træningen foregår tirsdag kl. 10.00 Første træningsdag er tirsdag den 13. marts 2018.
Træningssted
Mødested er Søndermarkshytten, Bag Søndermarken 20 på Frederiksberg. Træningen vil foregå i Søndermarken og omliggende områder.
Udbud af hold
Udgangspunktet er et ganghold til deltagelse i Royal Run.
Afhængig af deltagerinteressen etableres derefter løbe- og ganghold af forskellige
sværhedsgrader, eventuelt fra andre træningssteder på Frederiksberg og på andre tidspunkter.
Holdene er brugerstyrede med SAGAs kontaktperson som koordinator.
Pris
Aktiviteten er et gratis og åbent tilbud i hele 2018. Derefter skal det sætte sig som en del af SAGA med eget kontingent.
Tilmelding
Tilmelding foregår til SAGAs kontaktperson Poul Henrik Glasius på
maiI: ph@glasius.dk
Flere oplysninger
Man kan henvende sig til kontaktperson Poul Henrik Glasius, maiI: ph@glasius.dk eller
SAGAs formand Lilli Pehrson, mail lip@salonsupport.dk

 


 
Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag den 27/10 2018, hvor SAGA bliver 75 år. 

Aktiviteter i sommermånederne:
Vi træner i løb, spring og kast og tager atletikprøven i Frederiksberg Idrætspark. Der er opvarmning og træning hver tirsdag og torsdag i maj, juni og august.

Gangtur i Dyrehaven den 7/5 2018 kl. 18.00

vi starter på stadion torsdag den 3/5 2018        

Cykeltur tirsdag den 19/6 2018 fra Mosehuset kl. 18.00 (Tilmelding på Stadion til IM-dommer.)

Gangtur om Damhussøen torsdag den 16/8 2018 kl. 18.30 fra Stadion (Tilmelding på Stadion til IM-dommer.)

IM og fødselsdagsfest (75 år) lørdag den 27/10 2018         

 

 

Så mød bare op.

Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670 | cvr: 29804419 | mail: sagagym1@gmail.com