Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
mandag den 11. februar 2019 kl. 18.30
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark
 
 
 Dagsorden:
 
1.   Valg af dirigent
 
2.   Formandens beretning
 
3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 
4.   SAGA-fonden
 
5.   Behandling af indkomne forslag
         
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
7.   Valg af bilagskontrollanter
 
8.   Eventuelt
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

sommerens aktiviteter:
Træning på stadion: 2. maj - 27 juni
                             13. august - 29. august

Gangtur i Dyrehaven: Mandag den 6. maj

Cykeltur: 18. juni fra mosehuset kl. 18.00. Tilmelding til dommerne nødvendig.

Gangtur ved Damhussøen: Torsdag den 15. august kl. 18.30. Tilmelding til dommerne nødvendig.

Sommerafslutning: torsdag den 29. august efter træning.

Idrætsmærkefest: Fredag den 25. oktober

 


 
  

Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670 | cvr: 29804419 | mail: sagagym1@gmail.com