Husk at der er efterårsferie i næste uge (uge 42), og derfor er der ingen gymnastik.

Desværre bliver vi nødt til at rykke tiden F23 fra uge 43, således at vi først starter kl. 19.00 - og så slutter 20.30. Det skyldes, at Frederiksberg Boldklub har salen fra 17-18 og 18-19 i perioden 22.10-31.5, og børnehold har fortrinsret til "tidlige tider".
Vi ses tirsdag den 23.10 kl. 19.00.


 
  Invitation til

75 års jubilæumsfest for

 Medlemmer af SAGA med ledsager
 

Lørdag den 27.10.2018 kl. 18.30

 Frederiksberghallerne

Jens Jessens Vej 20

2000 Frederiksberg

 Uddeling af Idrætsmærker

3 retters menu med vin

Levende musik

 Fri bar hele aftenen

 Pris: 200,00 kr.

 Tilmelding ved indbetaling på hjemmesiden under

Holdtilmelding - Jubilæumsfest

 Tilmeldingsfrist: Søndag den 14. oktober 2018

 Festudvalget

Hold hjernen frisk med Naturtræning!

På dette hold vil vi træne ude i den friske luft i 12 uger. Naturen vækker nysgerrighed og opmærksomhed! Naturtræning er øvelser i naturen, hvor kroppen bliver udfordret, sanserne og intellektet stimuleret og fællesskabet vækket!

Træningen foregår i Søndermarken, hvor der er grønt og dejligt. Træningen vil blive tilrettelagt efter Søndermarkens muligheder, således at vi fx bruger træerne og niveauforskellene til at lave øvelser.

Træningen skal vedligeholde eller øge din kondition, styrke muskler, knogler, balance, smidighed og koordination.
Holdet starter lørdag d. 18. august kl. 10:00-11:30.  Vi mødes første gang ved indgangen til Søndermarken på hjørnet af Pile allé og Roskildevej.

 Instruktører: Vibeke
Gang i SAGA
Formålet med "Gang i SAGA" er at etablere en aktivitet for SAGAs medlemmer og andre seniorer, der kan indgå i Royal Run den 21. maj 2018.
Aktiviteten er fælles gangtræning for at kunne gennemføre Royal Runs Motions-mile som gangtur.
Med dette som udgangspunkt fortsætter aktiviteten som et vedvarende tilbud i SAGA som en del af visionen "Bevæg dig for livet".
Varighed
I tiden op til Royal Run bliver der 10 træninger på hver en times gang.
Derefter fortsætter "Gang i SAGA" som et vedvarende tilbud om en ugentlig aktivitet på 1 - 2 timer.
Træningsdage
Træningen foregår tirsdag kl. 10.00 Første træningsdag er tirsdag den 13. marts 2018.
Træningssted
Mødested er Søndermarkshytten, Bag Søndermarken 20 på Frederiksberg. Træningen vil foregå i Søndermarken og omliggende områder.
Udbud af hold
Udgangspunktet er et ganghold til deltagelse i Royal Run.
Afhængig af deltagerinteressen etableres derefter løbe- og ganghold af forskellige
sværhedsgrader, eventuelt fra andre træningssteder på Frederiksberg og på andre tidspunkter.
Holdene er brugerstyrede med SAGAs kontaktperson som koordinator.
Pris
Aktiviteten er et gratis og åbent tilbud i hele 2018. Derefter skal det sætte sig som en del af SAGA med eget kontingent.
Tilmelding
Tilmelding foregår til SAGAs kontaktperson Poul Henrik Glasius på
maiI: ph@glasius.dk
Flere oplysninger
Man kan henvende sig til kontaktperson Poul Henrik Glasius, maiI: ph@glasius.dk eller
SAGAs formand Lilli Pehrson, mail lip@salonsupport.dk

 


 
Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670 | cvr: 29804419 | mail: sagagym1@gmail.com