Saga Sport
En idrætsforening på Frederiksberg
Saga Sport
En idrætsforening på Frederiksberg

SAGA Nyhedsbrev SAGA - Gymnastik 
 Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
mandag den 10. februar 2020 kl. 18.30
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark
 
 
Dagsorden:
 
1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 
3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.  Valg af bilagskontrollanter
7.  Eventuelt
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
 
Tilmelding
Her kan du tilmelde dig de forskellige hold.
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores side
Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670