GENERALFORSAMLING 07-01-2019

 

 Generalforsamling i

SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling

Frederiksberg

mandag den 11. februar 2019 kl. 18.30

Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

 

 

 Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

 

2.       Formandens beretning

 

3.       Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 

4.   SAGA-fonden

 

5.   Behandling af indkomne forslag

         

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

7.   Valg af bilagskontrollanter

 

8.   Eventuelt

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

Saga Sport | Sønderjyllands Allé 6 | 2000 Frederiksberg | Tlf.: +45 22907670 | cvr: 29804419 | mail: sagagym1@gmail.com