Saga Sport
En idrætsforening på Frederiksberg
Saga Sport
En idrætsforening på Frederiksberg

Velkommen til vores hjemmeside

  • Mange spring- og rytmehold for børn og voksne
  • Bliv en del af en aktiv forening
  • Få undervisning af dygtige og dedikerede instruktører
Holdtilmelding
Kalender
Om foreningen
Vi er en gymnastikforening for børn og voksne. Vi har 3 børnehold, 3 damehold samt 2 herrehold og 1 MK hold.

Nyheder & Aktiviteter

2021.04.14:
Ny dato for generalforsamlingen er sat til 26.05.2021 kl. 18.00 i Samlingslokalet.
Nærmere oplysninger om arrangementet følger.

Udendørs sæsonen starter 04.05.2021 kl. 18.30 på stadion.

Cykelturen er fastsat til 15.06.2021 kl. 18.00. Tilmelding på stadion.

Gangtur i Dyrehaven er udsat til August ( dato endnu ikke fastsat ).
2021.03.02:
Naturtræning i Søndermarken starter op igen fra lørdag d. 6.03.2021.
Træningen foregår som før kl. 10-11.
2021.01.30:
Nedlukning af ALLE hold forlænges frem til 28. Februar 2021 i overensstemmelse med regeringens seneste udmelding.
Naturtræning i Søndermarken lukkes frem til samme dato.
Samtidig forlænges online-gymnastikken 
mandag - torsdag kl. 18-19 frem til samme dato.
 
2021.01.07:
Generalforsamlingen d. 15.02.2021 er udskudt på ubestemt tid.
Hold øje med Nyheder her på siden for information om ny dato.
Naturtræning i Søndermarken lukkes også ned indtil videre.
Begge dele på grund af forsamlingsbegrænsningen på 5 personer.
Online træning fortsætter som hidtil.
2020.12.30:
Nedlukning af ALLE hold forlænges frem til 17. Januar 2021 i overensstemmelse med regeringens seneste udmelding.
Samtidig forlænges online-gymnastikken 
mandag - torsdag kl. 18-19 frem til samme dato.

2020.12.11:

SAGA - Gymnastik

Generalforsamling i 
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
mandag den 15. februar 2021 kl. 18.30
Samlingslokalet, Frederiksberg IdrætsparkDagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af bilagskontrollanter
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 

Formand Lilli Pehrson lillipehrson48@gmail.com
Næstformand Lone Hasnæs hasnaes-jensen@mail.dk
Kasserer Britta Larsen brittalarsen12@gmail.com

2020.12.08:
Kære Saga medlemmer
I inviteres til online-gym på facebook - søg på  "Saga gym i coronatiden" og anmod om medlemskab, hvis I ikke allerede er med.
Her vil vi gymme sammen hver for sig mandag - torsdag kl. 18-19 indtil Jul.
Der er også mulighed for træning i Søndermarken lørdag kl. 10-11 (kontakt evt. Vibe.damlund@gmail.com).
2020.12.07:
Gymnastik for ALLE hold lukkes ned fra 9.December til 3.Januar.
2020.12.03: 
Alle tre børnehold er lukket ned foreløbig frem til 3.1. pga. covid-19 restriktioner.
SAGA ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
2020.12.02: SAGA holder juleferie fra mandag d. 21.12.2020 til og med søndag d. 3.01.2021.

Velkommen til vores hjemmeside


Vi vil gerne byde dig velkommen til vor hjemmeside.
Her finder du de sportsgrene vi kan tilbyde dig i vor forening, se venligst beskrivelse af de enkelte hold andet sted på hjemmesiden.
God fornøjelse!
Kalender
Besøg vores side
Saga Sport | sagagym1@gmail.com